Risk­ettan

En obligatorisk del i körkortsutbildningen för att öka säkerheten i trafiken.

Riskettan för personbil

Utbildningen belyser risker som är speciella för bilförare och ger teoretisk kunskap om beteenden som är riskfyllda. Under utbildningen får du delta i diskussioner om vilka konsekvenserna kan bli, vad som ökar dem och hur de kan undvikas då.

Riskutbildning 1 handlar om alkohol och droger, trötthet i trafiken och andra beteenden som kan skapa risker. Riskettan och risktvåan har båda nollvisionen som grund och målet är att ingen ska skadas allvarligt eller dödas i trafiken. Riskutbildningen gäller i fem år: Inom den tiden måste du ta ditt körkort. Om du har gjort en riskutbildning för motorcykel, gäller den tyvärr inte för personbil.

 

 

Riskutbildning 1 tar upp:

  • Hur du ska bli en säker, ansvarsfull förare.
  • Konsekvenserna i trafiken.
  • Medvetenhet om risker och farliga beteenden i trafiken. Du lär dig hur man på ett säkert sätt kan förutse och hantera dessa situationer.
  • Risker och risktagande.
  • Regler för rattfylleri och trötthet i trafiken.
  • Olika gruppers olycksrisk såsom män, kvinnor, yngre och äldre.
  • Hur passagerare, mobiltelefonanvändning, stress och mycket annat påverkar dig som förare.

För ett godkännande krävs att du:

  • Kan styrka din identitet med en giltig legitimation
  • Deltar aktivt med reflektioner och diskussioner samt tar ställning i olika värderingsövningar