Traktorkort

För dig som kör traktor

När du kör traktor ställs det krav på dig som förare vad gäller trafiksäkerhet och kunskap. För att köra traktor a eller motorredskap klass II krävs ett körkort (oavsett behörighet) eller ett särskilt traktorkort. För att få köra traktor b krävs som lägst körkort med behörighet B. Här kan du läsa vad som gäller om du vill ta ett traktorkort och vad du bör tänka på.

Traktorkortet ger dig rätt att köra traktor a (konstruerade för en hastighet av högst 40 km/tim) eller motorredskap klass II (konstruerade för en hastighet av högst 30 km/tim) på väg. Traktorkortet ger också rätt att köra moped klass II.

OBS! Ett traktorkort behövs inte för traktor A om du bara kör kortare sträckor på väg, om du kör till eller från en arbetsplats, mellan en gårds ägor eller liknande.

Krav

För att få ta traktorkort måste du ha fyllt 16 år.

För att få ett traktorkort finns det tre krav du behöver uppfylla:

  1. Du har ett giltigt körkortstillstånd.
  2. Du har fyllt 16 år.
  3. Du har gjort ett godkänt kunskapsprov.

Om det finns särskilda skäl kan du få ta traktorkort redan vid 15 års ålder. Då behöver du åldersdispens från Transportstyrelsen. Prövningen om åldersdispens är avgiftsbelagd och kostar 300 kronor att ansöka om. Du måste betala avgiften innan prövningen sker.

OBS!

Körkort med behörighet AM (moped klass I) ger också rätt att köra traktor A. Körkort AM går att ta från och med 15 år och ger alltså möjlighet att köra traktor vid en tidigare ålder än om du tar traktorkort.