Introduktion-/Handledar­utbildning

Handledarutbildning för övningskörning​

Introduktionsutbildning för privat övningskörning är en del i arbetet för säkra förare. Dels behöver den privata mängdträningen göras säkrare, dels bör utbildningen ge handledarna och eleverna sådana kunskaper att de blir säkrare förare i framtiden. Introduktionsutbildningen är giltig i fem år från den dag utbildningen genomfördes.

Får man köra direkt efter handledarkursen?

Vi vet att man gärna vill börja övningsköra så snabbt man bara kan, och att man är ivrig att sätta sig bakom ratten. Se bara till att ha allt klart innan ni ger er ut på vägarna. Det som måste vara klart innan ni kan övningsköra är följande: Godkänt körkortstillstånd, godkänt handledarbevis, båda har godkänd handledarkurs och det har registrerats hos Trafikverket När allt detta är färdigt kan ni börja övningsköra! Kom ihåg att körkortstillstånd och handledarbevis alltid måste finnas med i bilen när ni är ute och övar.

SYNTEST

Går ni kursen här erbjuder vi syntest gratis hos oss.

Både handledare och elev måste gå kursen

Är det dags att börja övningsköra? Körkort är inget man tar varje dag, och därför kan det vara svårt att ha koll på allt som måste fixas, vad som gäller och vad allt kostar. Handledarkursen är startskottet på körkortsutbildningen och lägger grunden för den privata övningskörningen. Både elev och handledare måste gå denna kurs för att få övningsköra privat. Syftet med kursen är att ni båda ska ha koll på läget och att handledaren ska kunna lära eleven så bra som möjligt. Man behöver dock inte gå utbildningen vid samma tillfälleHandledarkursen är till för att vi på trafikskolan ska kunna utbilda handledare och elever på bästa sätt för att båda ska känna sig trygga i övningskörningen. Tillsammans med handledare och elever går vi igenom vad som gäller och hjälper till vid eventuella funderingar och frågor.

All utbildning sker på svenska

Vi genomför alltid kursen på svenska, vilket kräver att du har god förståelse av svenska i tal och skrift. Du ska aktivt kunna delta i gruppsamtal och olika diskussioner under de tre timmar som kursen varar. Känner du dig osäker ta gärna med någon som kan hjälpa dig att översätta. Dock är det viktigt att du meddelar oss om du har med någon då platserna är begränsade.

Avboka i god tid!

Om du av någon anledning får förhinder är det viktigt att du avbokar din plats i god tid. Avbokning SKA ske senast dagen innan kl 14.00 annars debiteras hela kursavgiften, detta gäller även om du uteblir från kursen.

Detta krävs av Dig som handledare

För att din ansökan ska bli godkänd måste du som ska vara handledare ha fyllt 24 år och din elev ha ett giltigt körkortstillstånd. Du och din elev måste ha gått en introduktionsutbildning, under de senaste fem åren, om övningskörningen gäller behörighet B. Du måste ha ett giltigt körkort utfärdat i Sverige eller en annan EES-stat, för det fordon som ni ska övningsköra med, och ha haft det under sammanlagt minst fem av de senaste tio åren. Om du har ett körkort från en annan EES-stat måste du, tillsammans med ansökan, skicka med en kopia på det utländska körkortet.

Vad innehåller introduktionsutbildningen?

Introduktionsutbildningen innehåller tre delar:

  • Körkortsutbildningens mål och innehåll samt regler för övningskörning,
  • hur man planerar och strukturerar övningskörningen och
  • viktiga faktorer för trafiksäkerheten och miljön.

En introduktionsutbildning är minst tre timmar. Under utbildningen får du bland annat information om vad du som handledare har för ansvar vid övningskörningen, vilka krav och bedömningskriterier som gäller vid förarprov (kunskapsprov och körprov).

Du får också information om körsättets betydelse för minskad förbrukning av drivmedel, lägre bränslekostnader och minskade utsläpp av koldioxid samt hur viktig körerfarenheten är för trafiksäkerheten. Man diskuterar också på vilka sätt handledare och elev kan tolka samma trafiksituation olika.