CE - Tung lastbil med släp

Körkort för Tung lastbil

Åldersgränsen för C är 21 år

Om du går utbildning för att utföra godstransporter med tung lastbil

Om du går en yrkesförarutbildning för att utföra godstransporter med tung lastbil inom till exempel gymnasieskolan eller hos utbildare med tillstånd av Transportstyrelsen kan du ta C eller CE körkort när du är 18 år i stället för 21 år som gäller normalt.