APV

Arbete på väg, APV nivå 1 + 2

Arbete på väg krävs för att få delta i arbete på eller vid vägen. Trafikverket ställer inga utbildningskrav längre utan hänvisar till Arbetsgivaransvaret, att se till att sin personal har rätt kompetens. Trafikverket har i dokumentet TRVK Apv, beskrivit vad som anses med rätt kompetens, och det ser ut på följande sätt.

Utbildningstid

1 dag (8 timmar).

Nivå 1 Arbete på väg (APV) omfattar kompetenskrav för all personal som ska utföra vägarbete där Trafikverket är beställare. V3 – principen ingår som en del av utbildningen.

Nivå 2 Fordon på väg omfattar kompetenskrav för förare av alla typer av vägunderhållsfordon, service- och arbetsfordon.

Efter denna utbildning ska man vara behörig att utrusta och utmärka sitt eget fordon. Man ska också få kunskap om var och hur fordonet ska placeras för att uppnå optimal och god arbetsmiljö för sig själv och sina kolleger men även god trafiksäkerhet för de trafikanter som eventuellt passerar.

Ur utbildnings­innehållet

  • Allmänt om vägarbeten
  • Vägmärken som får vara fordonsmonterade och vilka storlekar de ska ha
  • Lyktor på fordon
  • Arbete från arbetsplattform
  • Egen riskanalys
  • Regler för förare av väghållningsfordon
  • Fordons placering på väg

Vad säger lagen?

  • TRVK Apv 7.1: Utöver grundkompetens, som krävs av alla som ska utföra vägarbete, föreslås ytterligare två nivåer av kompetenskrav för att få utföra utmärkningar på allmän väg på Trafikverkets uppdrag, nivå 2 och 3.
  • TRVK Apv 7.1.6: Enligt trafikverkets TRVK Apv bör samtliga utbildningsnivåer med jämna mellanrum repeteras för att vara giltiga. Entreprenören ansvarar för att personalen får tillräcklig uppdatering av nyheter och förändringar inom området. I samband med mer omfattande regeländringar bör kompletterande utbildning genomföras. Repetitionskravet är 15 månader för nivå 1 samt 60 månader för nivå 2. Detta gäller alla.