YKB

Yrkeskompetensbevis för yrkesförare

Från och med den 10 september 2009 tillämpas en ny lag för yrkesförare som kör tung lastbil. Yrkeskompetensbevis (YKB) är en obligatorisk grund- och fortbildning för lastbilsförare.

Lagen beröri förare i de flesta branscher som kör i yrkestrafik. För alla nya yrkesförare blir det obligatoriskt med grundutbildning. Därefter krävs fortbildning vart femte år.

Särskild grundutbildning

De personer som tagit C-körkort efter den 10 september 2009 och avser att arbeta som förare av tung lastbil ska gå igenom en särskild grundutbildning för att få Yrkeskompetensbevis (YKB). Utbildningen ska omfatta minst 280 timmar för förare under 21 år och minst 140 timmar för förare över 21 år.

Fortbildning

Yrkeskompetensbeviset gäller i fem år och föraren ska inom denna femårsperiod genomgå en fortbildning på minst 35 timmar.

Undantag

Lagen om yrkesförarkompetens innehåller undantag då förare av fordon inte omfattas av krav på yrkesförarkompetens. Undantag gäller vid körning med fordon som kräver behörighet C, CE, D eller DE

  1. vars högsta tillåtna hastighet inte överstiger 45 kilometer i timmen,
  2. som används av eller står under kontroll av Försvarsmakten, Kustbevakningen, Tullverket, räddningstjänsten eller polisen,
  3. som provas eller förflyttas på väg i samband med tekniskt utvecklingsarbete, reparation eller underhåll,
  4. som är nya eller ombyggda och ännu inte har tagits i drift i transportverksamhet,
  5. som används i nödsituationer eller för räddningsinsatser,
  6. som används vid övningskörning enligt författningar om körkort eller körträning för yrkeskompetensbevis enligt denna lag,
  7. som används för icke-kommersiell persontransport eller för godstransport för privat bruk, eller
  8. som används för att transportera material och utrustning som föraren ska använda i sitt arbete, under förutsättning att framförandet av fordonet inte är förarens huvudsakliga sysselsättning

Här krävs yrkeskompetensbevis

De nya kraven på yrkesförarkompetens införs samtidigt i 30 EES länder, nämligen i EU:s 27 medlemsstater samt i Norge, Island och Liechtenstein.

EU:s medlemsstater är:

Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike.

Mer information

Fullständig information om kraven på kompetensbevis för yrkesförare finns i Lagen (2007:1157) och Förordningen (2007:1470) om yrkesförarkompetens.