AM - EU Moped (Klass I)

Moped klass 1 är den så kallade EU-mopeden som är konstruerad för en hastighet av högst 45 Km/tim. 

Moped klass I

Vill du köra moped klass I (EU-moped) behöver du ett körkort som har minst behörighet AM. Har du redan tagit körkort med någon annan behörighet får du automatiskt AM på köpet och har då rätt att köra mopeden. Du får också köra om du har traktorkort som är utfärdat före den 1 oktober 2009.

Moped klass I är en moped som är konstruerad för en hastighet av högst 45 km/timmen. En sådan moped är ett registreringspliktigt fordon och ska ha registreringsskylt.

Åldersgränsen för AM är 15 år. Utbildningen kan påbörjas 3 månader innan.

Viktigt att man ansöker om körkortstillståndet i god tid. Vid ev. sjukdom, diagnos eller medicinering kan läkarintyg krävas vilket innebär en längre handläggningstid.