AM - EU Moped (Klass I)

Moped klass 1 är den så kallade EU-mopeden som är konstruerad för en hastighet av högst 45 Km/tim. 

Moped klass I

Vill du köra moped klass I (EU-moped) behöver du ett körkort som har minst behörighet AM. Har du redan tagit körkort med någon annan behörighet får du automatiskt AM på köpet och har då rätt att köra mopeden. Du får också köra om du har traktorkort som är utfärdat före den 1 oktober 2009.

Moped klass I är en moped som är konstruerad för en hastighet av högst 45 km/timmen. En sådan moped är ett registreringspliktigt fordon och ska ha registreringsskylt.

Åldersgränsen för AM är 15 år. Utbildningen kan påbörjas 3 månader innan.

Viktigt att man ansöker om körkortstillståndet i god tid. Vid ev. sjukdom, diagnos eller medicinering kan läkarintyg krävas vilket innebär en längre handläggningstid.

 

Förberedelser

Gör det här först:

 • Boka kurs.
 • Ansök om Körkortstillstånd
  E-legitimation krävs.
 • Komplettera din ansökan med ett synintyg.
 • Se till att du har en giltig legitimation (pass eller id).

Kursen är uppdelad, och har både teoretiska och praktiska moment. De praktiska delarna, dvs körningen, kan du göra tidigast när du har ett godkänt körkortstillstånd.

Teoriprovet får du sedan tidigast skriva den dagen du fyller 15 år.

Utöver de lärarledda timmarna på trafikskolan  tillkommer självstudier där du jobbar med teoriprogrammet hemifrån. Det är viktigt att du redan från början förstår att teorin och körningen hör ihop – teorin ska du lära dig för körningens skull. 

 Rapportering till Transportstyrelsen

 • Efter godkänd körning är du klar med din utbildning hos oss, och vi rapporterar till Transportstyrelsen att du har en giltig utbildning. Utbildningen är giltig i 5 år från rapportering.

Kunskapsprov på Trafikverket

Vi hjälper dig att boka in provet på Trafikverket i samband med att körlektionen bokas in.
Krav för provbokning genom oss är:

 • Alla delar i Elevcentralen är godkända, dvs ”Plugga”-delen är 100% grön, och du har minst 10 godkända sluttester. Komplettera med läsning i dina AM-böcker och vägmärkeshäftet som följer med paketet.
 • Du har uppvisat ett gott beteende i trafiken under körningen och kan redogöra för läraren att du har de teoretiska kunskaper som krävs.

Du kan även boka provet privat och själv ta ansvar för att du är redo. Tänk på att du måste ha en giltig utbildning innan provet på Trafikverket.

Körningen sker ALDRIG under de 2 lärarledda teori- kursdagarna. Viktigt är att eleven har pluggat och gjort teori via inloggningen man får på kursen. Teorin ska användas i praktiken under körningen.

Vill du köra moped klass I (kallas ibland EU-moped) behöver du ett körkort som har minst behörighet AM. Har du redan tagit körkort med någon annan behörighet får du automatiskt AM på köpet och har då rätt att köra mopeden. Du får också 
köra om du har traktorkort som är utfärdat före den 1 oktober 2009.

Moped klass I är en moped som är konstruerad för en hastighet av högst 45 km/timmen. En sådan moped är ett registreringspliktigt fordon och ska ha registreringsskylt.

Åldersgränsen för AM är 15 år, men kursen kan påbörjas redan 3 månader innan.

 

Viktigt att tänka på:

 

 

 • Viktigt att man ansöker om körkortstillståndet i god tid. Vid ev. sjukdom, diagnos eller medicinering kan läkarintyg krävas vilket innebär en längre handläggningstid.

 

 • Körning på moped – kan endast utföras om körkortstillståndet är klart
 • Syntestet kan ni göra hos oss på trafikskolan eller hos en optiker.
 • VIKTIGT ATT NI SER TILL ATT GÖRA ANSÖKAN OCH SYNTEST  Transportstyrelsen börjar ej att handlägga ärendet, förrän allt är dom tillhanda.

 

Legitimation – Ta med till kursen!

 

                             Ta med till Trafikverket när du gör Teoriprovet!

                             Ta med när du ska köra moped på Trafikskolan!

 

                             Har du ej någon legitimation – Hör av dig snarast till Trafkskolan för information.

Betalning till Trafikverket för DIG under 18 år

 • Vårdnadshavare till minderåriga har möjlighet att logga in i Trafikverkets bokningstjänst för att boka och betala prov för den som är minderårig.
 • Du som är minderårig när du eller din vårdnadshavare bokar måste du/ni betala provavgiften senast 25 timmar innan provstart. Om du bokat prov för AM måste även fotoavgiften vara betald i förväg.
   
 • Om avgiften inte är betald senast 25 timmar innan din provtid, kommer provet att avbokas automatiskt.