Yrkestrafik

Utbildningar för yrkesförare

Att utföra persontransporter och godstransporter med buss och lastbil är ett ansvarsfullt arbete som ställer höga krav på kunskap och skicklighet. Från den 10 september 2016 krävs att du har ett yrkeskompetensbevis för att få köra godstransporter med tung lastbil.

Hos oss hittar du kvalificerad yrkesutbildningar för yrkesförare för både tung lastbil (YKB), hantering av farligt god (ADR) och Arbete på väg nivå 1+2 (APV)

Läs mer om några av våra yrkesförarutbildningar

002-trailer

YKB

Grundläggande utbildning, som efter godkänt prov leder till yrkeskompetensbevis för tung lastbil och buss.
003-tank-truck

ADR

All personal som hanterar eller transporterar farligt gods ska minst ha fått 1.3-utbildning innan de utför arbetsuppgifter som rör transport av farligt gods.
005-excavator

APV

Arbete på väg omfattar kompetenskrav för all personal som ska utföra vägarbete där Trafikverket är beställare.